Përkthyesi dhe interpretuesi

Roli i përkthyesit-interpretuesit në klinikën ndërkombëtare të trajtimit të varësisë MedTim është thelbësor për të siguruar komunikim efektiv midis profesionistëve shëndetësorë dhe pacientëve që flasin gjuhë të ndryshme.

Përkthyes lehtëson komunikimin midis pacientëve dhe personelit mjekësor duke siguruar një kuptim të qartë të informacionit mjekësor, procedurave, udhëzimeve dhe pyetjeve.

Përkthyes e shoqëron pacientin gjatë seancave të terapisë, qoftë kjo terapi individuale apo familjare. Kjo garanton që pacienti të marrë pjesë plotësisht në procesin e trajtimit.

Përkthyesi mund të përfshihet në dokumentacionin mjekësor, përkthimin e të dhënave mjekësore, planeve të trajtimit, recetave mjekësore dhe dokumenteve të tjera përkatëse. Gjithashtu ofron asistencë administrative, duke ndihmuar pacientët të plotësojnë formularët, testet psikologjike, etj. Natyrisht, përkthyesi-interpretuesi respekton standardet e konfidencialitetit duke i trajtuar të gjitha informacionet mjekësore me maturinë maksimale.

Përkthyesi dhe interpretuesi