Trajtimi i varësisë ndaj psikostimulantëve

Pasqyra e Përmbajtjes

Varësia nga psikostimulantët

Psikostimulantët janë, përveç depresantëve dhe halucinogjenëve, një nga tre substancat psikoaktive. Psikostimulantët kanë efekt stimulues në aktivitetin psikomotor të organizmit. Psikostimuluesit përfshijnë amfetaminat dhe ekstazin, dhe amfetaminat sintetike quhen gjithashtu metamfetamina.

Abuzimi me psikostimulantët

Psikostimulantët kanë një efekt simpatomimetik periferik. Kjo do të thotë se përdorimi i psikostimulantëve shkakton rritje të presionit të gjakut dhe frenim të lëvizshmërisë gastrointestinale. Ajo që është karakteristikë e psikostimulantëve është se ato përthithen shumë shpejt nga trakti gastrointestinal. Me fjalë të tjera, ato kalojnë plotësisht lirshëm nëpër barrierën e gjakut në tru, dhe më pas largohen nga trupi, nëpërmjet urinës, në një gjendje të pandryshuar.

Abuzimi i psikostimulantëve dhe përdorimi i detyruar shkakton varësi fizike dhe psikologjike nga këto substanca psikoaktive. Psikostimulantët e shtyjnë aktivitetin e trupit në kufijtë e qëndrueshmërisë, duke neutralizuar plotësisht ndjenjën e urisë dhe lodhjes.

Vendoseni jetën tuaj në rrugën e duhur

Na telefononi dhe caktoni një takim me mjekët tanë

Pasojat e abuzimit me amfetaminat

Përdorimi i psikostimulantëve, ose amfetaminave, ka efekte të caktuara psikologjike dhe fizike tek individi.

Pasojat psikike të përdorimit të amfetaminës:

Pasojat fizike të përdorimit të amfetaminës:

Varësia nga amfetaminat

Amfetaminat krijojnë varësi fizike dhe psikologjike nëpërmjet përdorimit afatgjatë, kronik dhe kompulsiv. 

Pas përdorimit afatgjatë dhe të vazhdueshëm, organizmi krijon një tolerancë të caktuar, kështu që personi rrit dozën për të arritur të njëjtin efekt si më parë. Në këtë mënyrë, amfetaminat bëhen një substancë e nevojshme dhe e nevojshme në trupin e njeriut për funksionimin normal.

Një person që merr amfetamina për një periudhë të gjatë kohore mund të zhvillojë psikozë amfetaminike (një çrregullim mendor i ngjashëm me skizofreninë paranojake), i cili manifestohet përmes deluzioneve, halucinacioneve, iluzioneve dhe paranojës. Kjo është një situatë shumë e rrezikshme, pasi personi është i prirur ndaj dhunës në ato momente.

Trajtimi mjekësor për varësitë ndaj psikostimulantëve zgjat 14 ditë

Metodat e njohura dhe të provuara botërisht në klinikën tonë, kur bëhet fjalë për trajtimin e varësisë ndaj psikostimulantëve, do t’ju ndihmojnë të çliroheni nga prangat e kësaj sëmundjeje dhe të vazhdoni një jetë normale.

Ose na kontaktoni përmes formës së postës elektronike.