Trajtimet për kurimin e varësisë

Ekzaminimi psikiatrik

Ekzaminimi bëhet nëpërmjet një bashkëbisedimi me një mjek psikiatër, ku merret histora mjekësore personale dhe familjare. Qëllimi i bisedës është të përpiqet të njohë sa më mirë pacientin përmes përgjigjeve, të shohë vështirësitë, rrethanat që çuan drejt sëmundjes dhe fakte të tjera të rëndësishme që janë të rëndësishme për diagnostikimin e sëmundjes, vlerësimin e gjendjes së pacientit dhe aplikimin e duhur të farmakoterapisë. Gjatë trajtimit, mjkeu psikiatër bisedon me pacientin çdo ditë për të monitoruar gjendjen dhe efektivitetin e procedurave, psikoterapisë dhe farmakoterapisë.

Analizat laboratorike

Sapo pacienti pranohet në spital, i bëhen analizat e gjakut, analizat biokimike, viruset HIV dhe të hepatitit, si dhe analiza nëse janë të nevojshme dhe ka indikacione. Përveç analizave laboratorike të gjakut, i bëhen edhe analiza të urinës.

Ekzaminimet e specializuara

Me pranimin në spital, çdo pacient ekzaminohet nga specialisti i mjekësisë interne për të përcaktuar indikacionet dhe kundërindikacionet, për procedurat që disponon spitali, në lidhje me programin për trajtimin e problemeve psikologjike.

Procedurat diagnostikuese

Pas pranimit dhe në bazë të ekzaminimit të internistit, mjeku internist përcakton procedurat shtesë diagnostikuese me ndihmën e të cilave do të përcaktojmë indikacionet dhe kundërindikacionet për trajtimin, përfshirë ekografinë e barkut dhe të zemrës, EKG-në. Nëse është e nevojshme kryhen procedura shtesë (MRT, CT, rentgen, gastroskopi…) që nuk janë të përfshira në programin standard dhe kryhen me rekomandim të mjekut me pëlqimin e familjes.

Psikodiagnoza

Testimi psikologjik, i cili përfshin aplikimin e testeve për vlerësimin e funksioneve njohëse, vlerësimin e personalitetit përmes testeve të strukturuara psikologjike, si dhe teknikat projektuese. Duke punuar me një psikolog dhe një pedagog special, vlerësojmë statusin psikologjik të pacientit, mbi bazën e të cilit përcaktojmë një qasje psikoterapeutike ndaj trajtimit individual për çdo pacient.

Psikoterapia

Puna psikoterapeutike me psikologë dhe psikologë klinike, si dhe psikoterapistë nga drejtime të ndryshme psikoterapeutike, synon ndryshimin e opinioneve dhe qëndrimeve në lidhje me sëmundjen. Mbi bazën e këtyre mendimeve dhe qëndrimeve, ndryshimet në sjellje sjellin nëpërmjet punës, e cila është e një rëndësie vendimtare në periudhën e rehabilitimit për të ruajtur një gjendje të qëndrueshme psikologjike. 

Nëpërmjet punës psikoterapeutike, zhvillohet edhe një këndvështrim tjetër i jetës pas trajtimit, si dhe një pamje e së kaluarës nga një këndvështrim tjetër.
Trajtimi përfshin një kombinim të farmakoterapisë dhe psikoterapisë, barnat kryesore për trajtimin e ankesave janë antidepresantët, dhe kryesisht ato që i përkasin grupit të frenuesve selektivë të rimarrjes së serotoninës. Qetësuesit përfshihen vetëm në fillim dhe largohen shumë shpejt nga terapia. Kjo për shkak se ata kanë një potencial shumë të jashtëzakonshëm për zhvillimin e varësisë nëse merren për një kohë të gjatë dhe pa kontroll.

Për trajtimin e çrregullimeve të ankthit, terapia kognitive e sjelljes është metoda e zgjedhur në krahasim me të gjitha psikoterapitë e tjera. Ne i mësojmë pacientit teknikat e vetë-ndihmës, ushtrimet e frymëmarrjes dhe bëjmë meditim të drejtuar, gjejmë mënyra për të kontrolluar frikën pa drogë.

Procedurat për trajtimin e varësisë psikologjike

Në kuadër të trajtimit të problemeve psikologjike, përveç farmakoterapisë, pacienti kalon nëpër procedura psikologjike me psikolog dhe pedagog të posaçëm që synojnë forcimin e mekanizmave vullnetarë. Procedurat përfshijnë psikoterapi me ndihmën e farmakoterapisë. 

Është një kombinim i një seance psikoterapie me një infuzion intravenoz të një transmetuesi, i cili lejon rritjen e potencialit të psikoterapisë në nivelin maksimal dhe psikoterapisë me anë të së cilës një psikolog ose pedagog i veçantë ka një efekt sugjerues në nënndërgjegjen e psikologut me ndihmën e mjekimit.

Edukimi i pacientit dhe anëtarëve të familjes

Gjatë trajtimit me pacientët dhe familjet e tyre, psikologu dhe pedagogu special, në bazë të vlerësimeve të mëparshme, ofrojnë edukim për sëmundjen. Edukimi nënkupton shikimin e sëmundjes nga pikëpamja mjekësore, njohjen e shkaktarëve që na futën dhe na mbajtën në sëmundje, si dhe vështrimin e pasojave të drejtpërdrejta. Pjesa kyçe e edukimit lidhet me pjesën rehabilituese që fillon pas trajtimit spitalor, e ashtuquajtura pjesa ambulatore që zgjat vitin e ardhshëm.

Vendoseni jetën tuaj në rrugën e duhur

Na telefononi dhe caktoni një takim me mjekët tanë

Procedurat rigjeneruese

Çmimi i trajtimit 7-ditor përfshin 1 masazh/drenazhin limfatik dhe 1 trajtim në dhomë me kripë. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si p.sh.

  • dhoma hiperbarike,
  • infuzione
  • hepatometabolike,
  • infuzione metabolike,
  • oksigjen spa kapsulën,
  • sauna infra të kuqe,
  • plazmafereza,
  • dhomë me kripë,
  • masazh/drenazhin limfatik.

 

Përsa i përket trajtimit 14-ditor, çmimi i trajtimit përfshin 1 masazh/drenazhin limfatik, 5 infuzione hepatometabolike dhe një trajtim në dhomë me kripë. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, infuzione hepatometabolike, infuzione metabolike, oksigjen spa kapsula, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë, masazh/drenazhi limfatik.

Çmimi i trajtimit përfshin 1 plazmaferezë, 5 infuzione metabolike, 1 masazh/drenazh limfatik dhe 1 trajtim në dhomën e kripës. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna me rreze infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë, masazh/drenazhi limfatik.
Çmimi i trajtimit përfshin 5 infuzione metabolike, 1 masazh/drenazh limfatik dhe 1 trajtim në dhomë me kripë. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë dhe masazh/drenazhi limfatik.
Çmimi i trajtimit përfshin 2 plazmafereza, 5 infuzione metabolike, 1 masazh/drenazh limfatik dhe trajtim në dhomën e kripës. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen si: dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë dhe masazh/drenazh limfatik.

Çmimi i trajtimit 10-ditor përfshin 5 infuzione rigjeneruese, 1 masazh/kullim limfatik dhe 1X dhomën me kripë. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, oksigjeni spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë, masazh/drenazhi limfatik.

Për sa i përket trajtimit 14-ditor, përfshihen 1 plazmaferezë, 5 infuzione rigjeneruese, 1 masazh/drenazh limfatik dhe 1 trajtim në dhomën me kripë. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë, masazh/drenazhi limfatik.

Çmimi i trajtimit përfshin 2 plazmafereza, 5 infuzione metabolike, 1 masazh/drenazh limfatik dhe 1 trajtim në dhomën e kripës. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë (dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhoma me kripë, masazh/drenazhi limfatik).
Çmimi i trajtimit përfshin 1 plazmaferezë, 5 infuzione metabolike, 1 masazh/drenazh limfatik dhe 1 trajtim në dhomën e kripës. Trajtime të tjera rigjeneruese tarifohen shtesë, si: dhoma hiperbarike, oksigjen spa kapsulën, sauna infra të kuqe, plazmafereza, dhomë me kripë, masazh/drenazhi limfatik.

Detoksifikimi përmes infuzioneve në trajtimin e varësisë ndaj opiateve

Çdo ditë, pacientët që trajtohen për varësinë ndaj opiateve marrin infuzione që përmbajnë komplekse vitaminash dhe aminoacide që mbështesin detoksifikimin.

UROD

Detoksifikimi ultra i shpejtë është hapi i parë në trajtimin e varësisë ndaj opiateve dhe një procedurë shumë e rëndësishme në parandalimin e rikthimeve që ndodhin për shkak të krizave fizike nga opiatet. Së bashku me procedurat e detoksifikimit, farmakoterapia përfshihet gjithashtu si mbështetje në krijimin e abstinencës afatgjatë nga përdorimi i paligjshëm i opiateve. Metoda e detoksifikimit ndihmon trupin të eliminojë opiatet në një mënyrë më të shpejtë dhe pa dhimbje. 

UROD është një procedurë detoksifikimi që kryhet nën anestezi totale në repartin e terapisë intensive dhe zgjat nga 6 deri në 8 orë. Në procedurën e detoksifikimit ultra të shpejtë, detoksifikimi i opiateve induktohet duke përdorur një injeksion të dozave shumë të larta të një antagonisti opiati (naloxone) nën anestezi të përgjithshme ose qetësim të rëndë. Procedura UROD kryhet nga një anesteziolog.

PROCEDURAT E TRAJTIMIT TË VARËSISË PSIKIKE

Në kuadër të trajtimit të varësisë, pacienti kalon nëpër procedura me psikolog ose psikolog klinik që trajtojnë varësinë psikologjike – duke ulur dëshirën për efektin e substancave psikoaktive. Procedurat përfshijnë psikoterapi me ndihmën e farmakoterapisë. 

Këto janë procedura për krijimin e një refleksi të kushtëzuar të neverisë ndaj substancave psikoaktive – procedura aversive, një kombinim i seancës së psikoterapisë me infuzione intravenoze, i cili lejon rritjen e potencialit të psikoterapisë në nivelin maksimal, dhe psikoterapisë me anë të të cilat një psikolog ose një pedagog i posaçëm ka një efekt sugjestionues në subkoshiencën e psikologut me ndihmën e mjekimit .

Detoksifikimi përmes infuzioneve në trajtimin e varësisë ndaj opiateve

Gjatë trajtimit me pacientët dhe familjet e tyre, psikologu os epsikologu klinik, në bazë të vlerësimeve të mëparshme, ofrojnë edukim për sëmundjen. Edukimi nënkupton shikimin e sëmundjes nga pikëpamja mjekësore, njohjen e shkaktarëve që futën dhe ruajtën varësinë, si dhe shikimin e pasojave të drejtpërdrejta. Pjesa kyçe e edukimit lidhet me pjesën rehabilituese që fillon pas trajtimit spitalor, e ashtuquajtura. pjesa ambulatore që zgjat për vitin e ardhshëm.

BLLOKUESI

Në përfundim të trajtimit, çdo pacient që i është nënshtruar procedurave për trajtimin e varësisë psikologjike merr një implant të lëngshëm (injeksion). 

Efekti i injektimit zgjat 28 ditë, pas së cilës pacienti duhet të marrë përsëri të njëjtën dozë për 28 ditët e ardhshme. Marrja e të ashtuquajturit bllokues rekomandohet gjatë një viti sepse është një bllokues i mirë mendor dhe fizik kundër krizave të mundshme psikologjike që mund të çojnë në rikthim.

Përveç bllokuesve, pacientit i përshkruhet farmakoterapia e duhur dhe rekomandohet të vazhdojë me psikoterapitë. Nëse ka kundërindikacione për bllokuesin, pacientit i përshkruhen tableta, efekti i të cilave zgjat 24 orë dhe të cilat merren së bashku me terapinë e rregullt të përshkruar nga psikiatri në përfundim të trajtimit spitalor. Bllokuesi i parë përfshihet në çmimin e trajtimit.

Në fund të trajtimit, çdo pacient që i është nënshtruar detoksifikimit dhe një kontrolli për të parë nëse trupi është pastruar nga opiatet, merr një implant të lëngshëm Naltrexone. Efekti i injektimit zgjat 30 ditë, pas së cilës pacienti duhet të marrë përsëri të njëjtën dozë për 30 ditët e ardhshme. 

Rekomandohet marrja e të ashtuquajturit bllokues gjatët vitit në vazhdim sepse është një bllokues i mirë jo vetëm fizik por edhe mendor kundër krizave të mundshme psikologjike që mund të çojnë në rikthim. Përveç bllokuesve, pacientit i përshkruhet farmakoterapia e duhur dhe rekomandohet të vazhdojë psikoterapitë.

Nëse ka kundërindikacione me injektimin e Naltreksonit, pacientit i përshkruhen tableta, efekti i të cilave zgjat 24 orë dhe të cilat merren së bashku me terapinë e rregullt të përshkruar nga psikiatri në përfundim të trajtimit spitalor. Në rast të trajtimit që zgjat 10 ditë, bllokuesi nuk përfshihet në çmimin e trajtimit, ndërsa në rastin e trajtimit që zgjat 14 ditë, bllokuesi i parë përfshihet në çmimin e trajtimit.

Ose na kontaktoni përmes formës së postës elektronike.