Trajtimi i sëmundjeve mendore

Sëmundjet mendore, të ashtuquajtura edhe çrregullime psikiatrike ose çrregullime mendore janë të karakterizuara nga modele të mendimit, emocioneve ose sjelljeve që shkaktojnë shqetësim ose ndërprerje të konsiderueshme në funksionimin e përditshëm dhe shëndetin mendor. Problemet mendore (psikologjike) mund të ndikojnë në mënyrën se si individi mendon, ndihet, komunikon me të tjerët dhe përballon situatat stresuese. Është e rëndësishme të theksohet se trajtimi i problemeve psikologjike është shpesh më efektiv kur i përshtatet nevojave individuale të çdo personi. Një qasje holistike që merr parasysh aspektet biologjike, psikologjike, sociale dhe mjedisore mund të japë rezultatet më të mira. Mbështetja e vazhdueshme nga profesionistët e shëndetit mendor, familja dhe komuniteti është gjithashtu çelësi për nxitjen e shërimit dhe elasticitetit.

Vlerësimi psikiatrik

Fillimisht, ky vlerësimi kryhet përmes bashkëbisedemit me psikiatrin. Duke marrë parasysh historinë personale dhe familjare të pacientit për të njohur më mirë atë, vështirësitë që kanë ndodhur, si dhe rrethanat që e kanë çuar në çrregullimin mendor. Kjo mundëson veçanërisht vlerësimin e gjendjes së pacientit dhe aplikimin e farmakoterapisë përkatëse në trajtimin e varësisë të sëmundjeve mendore. Gjatë gjithë trajtimit, psikiatri zhvillon biseda të përditshme me pacientin. Në këtë mënyrë, monitoron gjendjen dhe efektivitetin e procedurave, psikoterapisë dhe farmakoterapisë.

Testet laboratorike

Para së gjithash, pasi pacienti është shtruar në klinikë, i bëhen analizat e gjakut. Kjo përfshin: analizat komplet të gjakut, analizat biokimike, testet për viruset HIV dhe hepatitin, si dhe analiza shtesë nëse është e nevojshme. Krahas analizave laboratorike të gjakut bëhen edhe analizat e urinës.

Ekzaminimet e specializuara

Specialisti i mjekësisë interne do të ekzaminojë çdo pacient pas pranimit në spital me qëllim të përcaktimit të indikacioneve dhe kundërindikacioneve për procedurat në klinikë që lidhen me programet e trajtimit të varësisë.

Procedurat diagnostikuese

Menjëherë pas pranimit dhe në bazë të ekzaminimit të brendshëm, specialisti i mjekësisë interne përcakton procedurat shtesë diagnostikuese. Në këtë mënyrë, ne do të përcaktojmë indikacionet dhe kundërindikacionet për trajtimin e varësisë. Këto procedura përfshijnë ultratinguj të barkut dhe zemrës, EKG, enët e gjakut doppler. Nëse është e nevojshme, do të kryhen procedura shtesë (MRI, CT, X-ray, gastroskopia, etj.). Ato nuk i përkasin programit standard dhe kryhen me rekomandimin e mjekut dhe me pëlqimin e familjes.

Psikodiagnoza

Testet psikologjike që përfshijnë përdorimin e testeve të funksionit njohës, vlerësimin e personalitetit përmes testeve të strukturuara psikologjike dhe teknikave projektuese. Në bashkëpunim me psikologun ose psikologun klinik vlerësojmë gjendjen psikologjike të pacientit, mbi bazën e së cilës përcaktojmë një qasje psikoterapeutike ndaj trajtimit individual për çdo pacient.

Trajtimi i problemeve psikologjike

Ne i ofrojmë pacientit një metodologji që kryhet nga psikologu ose psikolgu klinik në procedurat psikologjike. Këto procedura synojnë të forcojnë aftësitë dhe sjelljet pozitive si dhe mekanizmat mbrojtëse. Përveç kësaj, këto procedura përfshijnë punë psikoterapeutike me mbështetjen e farmakoterapisë. Bëhet fjalë për krijimin e një refleksi aversiv të kushtëzuar ndaj një substance të konsumuar zakonisht – (procedura e neverisë). Kombinimi i seancave të psikoterapisë me infuzionin intravenoz të “transmediatorëve” mundëson rritjen maksimale të potencialit të psikoterapisë. Në këtë mënyrë, ekspertët tanë kanë një efekt sugjestionues në subkoshiencën e pacientit.

Trajnimi i pacientëve dhe anëtarëve të familjes.

Gjatë trajtimit me pacientët dhe familjet e tyre, psikologu ose psikologu klinik ofrojnë trajnime për shëndetin mendor bazuar në vlerësimet e mëparshme. 

Trajnimi përfshin analizën e sëmundjes mendore nga pikëpamja mjekësore, njohjen e shkaktarëve që e sollën dhe na mbajtën në sëmundje, si dhe shqyrtimin e pasojave të drejtpërdrejta.

Pjesa kyçe e trajnimit lidhet me pjesën e trajnimit që fillon pas trajtimit në klinikë, e ashtuquajtura. pjesa ambulatore që zgjat një vit nga trajtimi në klinikë.

Vendoseni jetën tuaj në rrugën e duhur

Na telefononi dhe caktoni një takim me mjekët tanë

Procedurat e rigjenerimit

Përveç psikoterapisë gjatë trajtimit mjekësor, për pacientët ofrohen terapi fizike, terapi në dhomë hiperbarike, sauna infra të kuqe, drenazhi limfatik dhe masazhe (1 masazh është i përfshirë në çmimin e trajtimit).

Krahas psikoterapisë gjatë trajtimit mjekësor, në trajtimi përfshen 1 masazh/drenazh limfatik, 5 infuzione rigjeneruese dhe 1 trajtim në dhomën e kripës. Trajtimet rigjeneruese shtesë tarifohen veçmas, si edhe terapitë në dhomë hiperbarike, kapsulën me oksigjen, sauna infra të kuqe, plazmaferezën, dhomën me kripë, masazh/deranzh limfatik.

Ose na kontaktoni përmes formës së postës elektronike.