Testi i drogës – Çfarë është, si bëhet dhe sa i besueshëm është?

Përmbajtja:

Çfarë është testi i drogës dhe si funksionon ai?

Testi i drogës është një mënyrë e përgjithshme e testimit, ose zbulimit të pranisë së narkotikëve në sistemin e personit të varur nga droga. Ka disa mënyra për të kryer testin e drogës. Nga ana tjetër, në varësi të mënyrës së testimit dhe llojit të substancës psikoaktive, koha e mbajtjes së drogës në organizmin e personit është e ndryshme. 

Drogat janë çdo lloj substancash psikoaktive që mund të shkaktojnë sëmundje të varësisë. Drogat më të konsumuara janë zakonisht marihuana, kokaina, heroina, si dhe drogat e tjera opiate. Nga ana tjetër, megjithëse pije alkoolike janë legalizuar për përdorim, alkooli është një substancë psikoaktive që, pas abuzimit të vazhdueshëm në një periudhë relativisht të gjatë, shkakton varësi, domethënë alkoolizëm. Prandaj, me siguri mund të thuhet se edhe alkooli bën pjesë në kategorinë e drogave.

Varësia nga drogat në shumicën e rasteve fillon si përdorim eksperimental ose rekrativ gjatë periudhës adoleshente. Rinia është më e prirur për konsumimin e drogave në këtë periudhë të jetës. Pasiguria, kërkimi i identitetit të tyre, presioni nga shoqëria, tendenca për të dëshmuar…

Të gjithë këto faktorë ndikojnë në faktin që adoleshentët provojnë ose fillojnë konsumimin e drogës. Studimet kanë treguar se shumica e të rinjve vijnë në kontakt për herë të parë me marihuanën në periudhën mes 15 dhe 16 vjeç. Ndërsa me heroinën dhe opiatet e tjera fillon pak më vonë, rreth moshës 19 vjeç. Edhe pse ka shumë thirrje në vendin tonë, por edhe në botë, për dëmin e përdorimit të drogave, për fat të keq, konsumi i drogave nuk po zvogëlohet, veçanërisht në mesin e të rinjve.

Ka shumë mënyra për të njohur një person të varur nga drogat, por çfarë është vërtet e rëndësishme, është zbulimi i varësisë në fillim të sëmundjes, sepse kjo është koha kur ka më shumë shanse për të shëruar. Nëse keni dyshime se fëmija juaj ose ndonjë anëtar tjetër i familjes ose një person i afërt abuzon me droga, testi i drogës është një nga mënyrat për të zgjidhur këtë dilemë.

Si bëhet testi i drogës?

Nëse keni pyetur veten “si funksionon testi i drogës”, ose se si mund të bëhet testi i drogës, dijeni se ka disa metoda.
Në varësi të qëllimit të testimit, testi i drogës mund të bëhet përmes gjakut, urinës, pështymës dhe flokëve. Testi i drogës përmes urinës paraqet llojin më të zakonshëm të testit të drogës, për shkak të thjeshtësisë, aksesueshmërisë dhe sigurimit të rezultateve të shpejta. Po ashtu, testi i drogës nga urina mund të tregojë praninë e substancave psikoaktive në disa ditët e fundit pas përdorimit të drogës.

Koha e veprimit të medikamentit nuk duhet të barazohet me kohën që droga qëndron në sistem!

Efekti i drogës, në varësi të llojit të substancës psikoaktive, mund të mbarojnë relativisht shpejt pas konsumimit të saj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ajo e njëjta sasi e drogës qëndron në sistem për të njëjtën kohë. Në disa raste, droga mund të qëndrojë për ditë, madje edhe për disa muaj në organizmin e përdoruesit pas mbarimit të efekteve të saj. Për shembull, efekti “high” i kokainës mund të zgjasë nga 15 deri në 30 minuta. Megjithatë, prania e kësaj narkotike mund të konfirmohet edhe për një periudhë prej 3 muajsh nga dita e marrjes së saj, nëse bëhet testi i drogës nga floku. Ose, nëse bëhet testi i kokainës nga gjaku, prania e kësaj stimuluesi mund të konfirmohet brenda 24 orësh nga momenti i konsumimit të saj.

- Testi i drogës me anë të gjakut

Analizat e gjakut, ose testi i drogës përmes gjakut, pa dyshim paraqet një mënyrë të përshtatshme të testimit nëse dyshoni se një person përdor drogë ose alkool. Meqë drogat metabolizohen dhe eliminohen shpejt nga organizmi, testi i drogës me anë të gjakut ofron një “dritare shumë të shkurtër” për zbulimin e pranisë së tyre. Përmes gjakut, prania e drogës mund të konfirmohet brenda një minute deri në disa orë, në varësi të llojit të drogës dhe dozës. 

Në përgjithësi, kur është fjala për këtë lloj testi, kuptohet që është testimi në laborator. Në mënyrë më të saktë, testi për drogën përmes gjakut kryhet në laborator. Prandaj, nuk ka një çmim të vetëm, universal dhe uniform të testit të drogës më anë të gjakut, pasi ai çmim ndryshon. Natyrisht, testi i drogës me anë të gjakut mund të kryhet edhe në një klinikë të specializuar për trajtimin e varësisë.

Midis të tjerave, me anë të gjakut mund të testohet prania e drogave të mëposhtme:

Shënim: Klinika MedTim nuk kryen teste për drogë, blogu është shkruar për qëllime informuese.

- Testi i drogës me anë të urinës

Testi i drogës me anë të urinës, siç u theksua më sipër, është një nga testet më të zakonshme që bëhet kur dëshirohet zbulimi i pranisë së narkotikëve në organizmin e një personi. Testi i drogës me anë të urinës është i shpejtë, ekonomik dhe plotësisht pa dhimbje. Prandaj shpesh dëgjohet që ky test quhet edhe testi i shpejtë i drogës. Individi mund të sigurojë një mostër të urinës, dhe më pas mostra analizohet në një laborator ose në një klinikë të autorizuar. Nga ana tjetër, ky test mund të blihet në farmaci, kështu që testimi mund të kryhet edhe në ambiente shtëpiake. Në këtë rast, çmimi i testit për drogë në shtëpi do të varet nga lloji i prodhuesit. 

Testi i drogës me anë të urinës mund të konstatojë praninë e drogës në vetë urinën, metabolitin e drogës ose ndonjë tjetër biomarker që tregon përdorimin ose abuzimin e drogës. Biomarkeri i drogës është çdo substancë e matshme që është e pranishme pas përdorimit të drogës. Metaboliti është gjithashtu një lloj biomarker që qëndron në trup derisa organizmi trajton dhe sjell shkatërrimin e drogës.

Është e rëndësishme të thuhet se testi i drogës me anë të urinës zbulon praninë e drogës gjatë përdorimit të saj të mëparshëm e të menjëhershëm ose përdorimit të fundit. Me fjalë të tjera, ky test zakonisht nuk mund të shërbejë si dëshmi ose tregues për zbulimin e sëmundjes së varësisë ose intoksikacionit. Përmes urinës, prania e drogës mund të zbulohet brenda disa ditëve pas konsumit të fundit. Kjo varet nga disa faktorë. Këta faktorë përfshijnë sasine dhe frekuencën e abuzimit të narkotikëve ose substancave tjera psikoaktive, si dhe shpejtësinë me të cilën ajo metabolizohet dhe eleminohet nga organizmi. 

Midis të tjerave, me anë të gjakut mund të testohet prania e drogave të mëposhtme:

Shënim: Klinika MedTim nuk kryen teste për drogë, blogu është shkruar për qëllime informuese.

- Testi i drogës me anë të flokut

Testi i drogës me anë të flokut mund të tregojë praninë e narkotikëve ose alkoolit brenda ose jashtë folikulave të flokëve. Ndryshe nga testi i drogës me anë të urinës, që mund të zbulojë nëse një person ka përdorur drogë në ditët e fundit, testi i drogës me anë të flokut mund të përcaktojë praninë e substancave psikoaktive për një periudhë më të gjatë nga dita e fundit e marrjes së substancës. Kjo është pikërisht avantazhi kryesor i këtij testi. Me fjalë të tjera, ky test ofron një “dritare” më të gjerë për zbulimin e pranisë së substancave psikoaktive. 

Në varësi të mostrës dhe gjatësisë së flokut, prania e narkotikëve dhe alkoolit mund të përcaktohet për një periudhë prej 7 deri në 90 ditë pas përdorimit të fundit.

Testi i drogës me anë të flokut është një nga mënyrat më efikase të testimit për zbulimin e përdorimit të vazhdueshëm ose të përsëritur të drogave. Nëse një person përdor një herë drogë, ka më pak gjasa që rezultati të jetë pozitiv gjatë testimit të flokëve. Përveç kësaj, ky test është i saktë dhe efikas kur dëshirohet të dihet kur dhe për sa kohë është përdorur droga, por edhe për të zbuluar nëse përdorimi i substancave psikoaktive është ndërprerë.

Pasqyra e këtij testi po ashtu kryhet në laborator ose në qendër për trajtimin e varësisë, kjo do të ndikojë në çmimin e testit për drogën nga floku. Në krahasim me teste të tjera, çmimi i testit të drogës me anët të flokut është pak më i kushtueshëm.

Ky lloj testi zakonisht përdoret për përcaktimin e pranisë së drogave të mëposhtme:

Shënim: Klinika MedTim nuk kryen teste për drogë, blogu është shkruar për qëllime informuese.

- Testi i drogës me anë të pështymës

Testi i drogës me anë të pështymës është i ashtuquajturi një test kontrolli i drogës që zbulon gjurmë të substancave psikoaktive në pështymën e një individi. Në këtë mënyrë mund të evidentohet prania e lëndëve narkotike apo alkoolit në sistemin e tyre. Emra të tjerë për testin e drogës me anë të pështymës janë testet e drogës me tampon, testi i drogës anë të gojës ose testi i drogës me tampon pambuku. 

Ky është testi më pak invaziv i drogës pasi nuk ka nevojë të ngjitet një gjilpërë për të nxjerrë gjak.

Nëpërmjet këtij testi mund të përcaktohet prania e lëndëve narkotike të mëposhtme:
Shënim: Klinika MedTim nuk kryen teste për drogë, blogu është shkruar për qëllime informuese.

Testi për drogë - Sa kohë droga qëndron në gjak?

Ka shumë faktorë që ndikojnë se sa kohë droga ose alkooli qëndrojnë në gjak pas konsumit.

  1. Lloji i drogës së përdorur;
  2. Sasia e drogës së përdorur;
  3. Frekuenca;
  4. Niveli i hidratimit të personit dhe pesha trupore;
  5. Sa aktiv është fizikisht personi;
  6. Niveli i tolerancës ndaj drogës;
  7. Kushtet mjekësore që ndikojnë në eliminimin e drogës nga organizmi;
  8. Prania e drogave të tjera ose alkoolit.

 

Tani do të shohim sa kohë mbeten substancat psikoaktive në sistemin e personit, duke u shqyrtuar nga dy aspekte: lloji i drogës dhe testimi për drogën që bëhet përmes gjakut.

Testi për marihuanë dhe sa kohë marihuana qëndron në gjak?

Sa kohë heroina qëndron në gjak?

Sa kohë metadoni qëndron në gjak?

Testi për kokain me anë të gjakut - Sa kohë kokaina qëndron në gjak?

Sa kohë metamfetamina qëndron në gjak?

Sa kohë ekstazia qëndron në gjak?

Sa kohë alkooli qëndron në gjak?

Çmimi i testit për drogë - A janë dhe sa të besueshëm këta testet?

Në shumë raste dëgjohet pyetja nëse testi i drogës është i besueshëm dhe sa. A mund të tregojë rezultate të rreme pozitive? Në të vërtetë, njerëzit për të cilët keni dyshime se konsumojnë drogë dhe të cilët dëshironi t’i nënshtroheni testimin, nuk e shohin qëllimin tuaj të sinqertë dhe të mirë. Në vend që të kuptojnë se me këtë mënyrë dëshironi t’i ndihmoni dhe t’u shpëtoni jetën, njerëzit shpesh përpiqen të “gënjejnë” në këto teste.

Kur prindërit duan të testojnë fëmijën e tyre, në shumë raste u njoftojnë fëmijëve se do ta bëjnë këtë. Këtë e bëjnë nga injoranca se droga nuk qëndron gjatë në trupin e të varurit, sidomos nëse testohet nëpërmjet gjakut ose, më shpesh, urinës. 

Nëse një person nuk abuzon me drogën vetëm për disa ditë, testi do të jetë negativ. Ose nëse një person hollon urinën e tij duke konsumuar një sasi të madhe lëngu para testit ose duke e mbushur me ujë, testi do të jetë gabimisht negativ. Natyrisht, testi mund të jetë negativ nëse në urinë i shtohen disa kimikate, prandaj duhet t’i kushtoni vëmendje ngjyrës dhe pamjes së urinës. Në të njëjtën kohë, ky test mund të jetë negativ nëse mbillet urina e dikujt tjetër.

Për këtë arsye është e rëndësishme që prindërit të mbikëqyrin fëmijët e tyre që të mos ndodhin këto teste “mashtrimi”.

Duhet të theksohet gjithashtu se çmimi i një testi varet nga metoda e testimit, prodhuesi i testeve, institucioni ose qendra ku kryhet testimi dhe të ngjashme. Kjo vlen edhe nëse dëshironi të bëni një test nga një farmaci. Domethënë, çmimi i një testi në një farmaci do të ndryshojë nga farmacia në farmaci, qëllimi dhe lloji i testimit, prodhuesi i testeve dhe të ngjashme. Kjo është arsyeja pse është më mirë të pyesni për diapazonin e çmimeve përpara se të blini një test në farmaci, si dhe për llojet e barnave që zbulon testi.

Çfarë nëse rezultati i testit të drogës është pozitiv?

Nëse rezultati i testit të drogës është pozitiv, është një alarm i madh, pasi konfirmon praninë e drogës në trupin e përdoruesit. Atëherë është e nevojshme të bisedoni urgjentisht me atë person, ta ndihmoni atë dhe të përpiqeni të parandaloni abuzimin e mëtejshëm të drogës. Në rast të përdorimit të vazhdueshëm të narkotikëve dhe alkoolit, do të ketë efekte të shumta anësore. Përveç zhvillimit të sëmundjes së varësisë, disa nga efektet e dëmshme të konsumit të drogës, të cilat mund të përkojnë me varësinë, janë:
Siç e kemi theksuar, nëse testi i drogës rezulton pozitiv, atëherë duhet të ndërmerren hapa të menjëhershëm për të parandaluar konsumimin e mëtejshëm dhe përparimin e sëmundjes së varësisë.
Shënim: Klinika MedTim nuk kryen teste për drogë, blogu është shkruar për qëllime informuese.

MedTiM - Për jetën pa drogë!

Klinika e Varësisë MedTim është një spital i specializuar për trajtimin e varësisë me një staf të përbërë nga mjekë me famë botërore dhe me përvojë shumëvjeçare në trajtimin e çdo forme të varësisë. Falë stafit mjekësor profesionist, programit unik dhe inovativ trajtimi, ne trajtojmë varësinë fizike dhe psikologjike me përqindjen më të lartë të suksesit. 

Në mbështetje të kësaj flasin mijëra pacientë të shëruar nga e gjithë bota! Në rast të testit pozitiv, gjithmonë mund të na kontaktoni, sepse jemi në gjendje të parandalojmë konsumimin e mëtejshëm të drogës, por edhe të pastrojmë plotësisht trupin nga substancat e dëmshme (detoksifikimi).

Me pranimin e pacientit dhe në bazë të ekzaminimit të mjekut internist, kryejmë ekzaminimet diagnostike, ku ndër të tjera përfshihet edhe analiza e gjakut dhe e urinës. Në bazë të kësaj përcaktojmë shkallën e pranisë së lëndëve narkotike dhe sasinë e tyre, pas së cilës kalojmë në detoksifikimin plotësisht pa dhimbje dhe të sigurt të organizmit. Aplikimi i metodave moderne të trajtimit dhe qasja individuale garantojnë kujdes dhe shërim të plotë dhe të shkëlqyer për çdo pacient. Pavarësisht shkallës apo intensitetit të varësisë, ne trajtojmë çdo pacient me kujdes maksimal, për ta çliruar përgjithmonë nga varësia, si një sëmundje kërcënuese për jetën!

Mos nguroni të na kontaktoni në çdo kohë! Jemi në dispozicion tuaj 24/7.

Daliborka Shuto

Daliborka Shuto

Perkthyesja e gjuhës shqipe

Jemi në dispozicionin tuaj në çdo moment

Lexoni më shumë rreth trajtimit të varësisë në blogun tonë