Pse metadoni është një ilaç jashtëzakonisht i rrezikshëm?

Përmbajtja:

Metadoni, edhe pse një substancë psikoaktive, përdoret ndonjëherë për të menaxhuar dhe trajtuar simptomat e një krize të shkëputjes së opiateve. Për këtë arsye, kjo substancë nganjëherë quhet ilaçi I metadonit. Metadoni pavarësisht se është një kimikat i rrezikshëm që ka potencial varësie, ai dhe mund të shkaktojë probleme të shumta shëndetësore.

Çfarë është metadoni?

Metadoni është nga substancat më kontroversiale të përdorura në mjekësinë moderne. Kjo për arsye se ilaçi i metadonit mund të ketë efekte pozitive nëse përdoret në mënyrën terapeutike të parashikuar. Por, anët e tjera të medaljes janë se, për shkak të përbërësve kimikë, metadoni është një drogë! 

Metadoni është një opioid sintetik gjenereik që shpesh përdoret në trajtimin e varësisë nga opioidet e tjera (më së shpeshti heroina). Kjo është një praktikë mjekësore që është e arrirë qysh në vitet 70 të shekullit të kaluar. Po ashtu, metadoni është analgjezik, që do të thotë se përdoret për trajtimin e dhimbjes kronike, që prej miratimit për përdorim në këto qëllime në vitin 1947. Metadoni mund të gjendet në formën e tij gjenereike, si dhe nën emra të ndryshëm, ose marka të tilla si Dolofin dhe Metadoza.

Për rrjedhojë, metadoni si drogë shpesh përdoret si një terapi zëvendësuese në procesin e trajtimit të varësisë nga opioidet. Ky është një trajtim që i mundëson individit të shkëpusë varësinë nga opioidet, ose që shërben për të lehtësuar simptomat e krizës nga heroina. Ilaçi i metadonit konsiderohet se është i sigurt për përdorim kur përdoret nën mbikëqyrjen e rreptë mjekësore.

Metadoni si ilaç përmban dy probleme themelore. Si i tillë, edhe pse përdoret në mënyrën e paraparë terapeutike, metadoni mund të shkaktojë një sërë problemesh shëndetësore serioze. Këtu flasim për frymëmarrje të ngadalshme, disfunksion seksual, shqetësim mendor, kruarje, alergji, skuqje të lëkurës, të vjella dhe gjëra të ngjashme. Gjithashtu, përdorimi i metadonit mund të shkaktojë probleme të rëndësishme me sistemin respirator.

Problemi tjetër, dhe më i madhi, kur bëhet fjalë për metadonin si drogë, është se metadoni është një substancë që shkakton varësi! Për ta saktësuar, përdorimi i metadonit mund të shndërrohet shumë lehtë në varësi, pasi metadoni, si opioid, ka një potencial adiktiv të konsiderueshëm. Metadoni si drogë mund të shkaktojë varësi psikike dhe fizike. Në këtë kontekst, shumë e shohin trajtimin me metadon si një trajtim i papërshtatshëm, pasi një varësi zëvendësohet me një tjetër.

Metadoni si ilaç?

Kemi parë, bazuar në pjesën fillestare, se metadoni si ilaç në thelb është pothuajse e njëjta gjë si metadoni si drogë. Diferenca është vetëm terminologjike, por ka edhe një dallim në lidhje me qëllimin e përdorimit të kësaj substancë. 

Nëse përdoret për trajtimin e varësisë nga opioidet ose dhimbjes kronike, atëherë kjo substancë quhet ilaçi i metadonit. Nëse abuzohet dhe përdoret për të përjetuar efektet euforike të “high”, atëherë kjo substancë hynë në kontekstin e metadonit drogë.

Për qëllime të këtij teksti, do të përdorim termat “metadoni si ilaç” dhe “metadoni si drogë” me radhë, në mënyrë që të kuptoni më mirë natyrën e kësaj substance.

Metadoni si drogë?

Si fillim, metadoni drogë është një drogë opioide sintetike e prodhuar që përshkruhet për trajtimin e dhimbjeve deri në të forta. Përveç kësaj, siç u përmend më lart, ilaçi i metadonit përdoret për trajtimin e varësisë nga opioidet, veçanërisht varësisë nga heroina. 

Si një substancë që i takon drogave opioide, metadoni si drogë vepron në të njëjtat receptore opioid në tru siç vepron heroina ose morfina. Kështu, nëse një person ka dhimbje të rënda ose kronike, metadoni si ilaç e stabilizon pacientin, falë veprimeve të tij narkotike-analgezike.

Nga ana kimike, metadoni drogë është hidroklorid dhe vjen nga grupi i analgezikëve difenilpropilaminë. Metadoni si ilaç shpesh përdoret edhe si një zëvendësim më i fortë për morfinën, nëse ky i fundit nuk jep rezultate të dëshiruara. Në fjalë të tjera, një miligram metadon mund të zëvendësojë dhe të arrijë të njëjtin efekt si katër miligramë morfinë.

Metadoni si drogë, historia e shkurtër dhe sfondi i kësaj droge

Metadoni si drogë nuk është një narkotik i kohëve të fundit. Përkundrazi, metadoni si ilaç ka një histori të gjatë që fillon në shekullin e 21-të. Shkencëtarët gjermanë e zhvilluan për herë të parë në vitet ’30 të shekullit të kaluar në përpjekje për të gjetur një alternativë për morfinën. Në të vërtetë, ata donin të gjenin një ilaç me veprim të ngjashëm me morfinën (ndërprerje të dhimbjes), pa shkaktuar varësi. 

Deri në Luftën e Dytë Botërore, morfina dhe ilaçet e tjera kundër dhimbjes ishin në mungesë të prodhimit. Kështu, Gjermania në atë kohë filloi përsëri të sintetizonte metadonin për të “plotësuar” këtë zbrazëti farmakologjike.

Vetëm kur në Nju Jork u rishfaq varësia nga heroina, në vitet ’60 të shekullit të kaluar, metadoni si drogë mori aplikim të plotë më praktikë. Dhe ky është trajtimi i varësisë nga kjo drogë opiate. Deri në vitin 1964, u zhvillua trajtimi me metadon për të zvogëluar ose eliminuar përdorimin e heroinës. Qëllimi kryesor i këtyre trajtimeve ishte të “mbahen” ose të parandalojnë efektet e papëlqyeshme të krizës së abstinencës te personat që ishin të varur nga heroina.

Në vitet ’70, qeveria e SHBA-së vendosi rregulla për përdorimin e metadonit në trajtimin e varësisë nga heroina. Në vitet e fundit, qeveria amerikane ka modifikuar këto rregulla për të rritur efikasitetin e trajtimit me metadon për varësinë nga opioidet.

Si vepron metadoni si ilaç?

Metadoni si ilaç vepron në tru duke u lidhur me të njëjtët receptorë si opiatet e tjera, si heroina ose Oksikontini (oksikodoni). Përndryshe, pas marrjes, ilaçi i metadonit mbetet në organizëm për një periudhë të gjatë kohore, zakonisht 1 deri në 3 ditë. Është efekti afatgjatë i metadonit ai që ndihmon në bllokimin e efekteve euforike të abuzimit të opiateve të tjera dhe në zbutjen e simptomave të dhimbshme të tërheqjes nga këto narkotikë. 

Për shkak se metadoni ka një efekt afatgjatë, kjo substancë është krijuar për të lehtësuar simptomat e krizës së heroinës tek personat e varur për një periudhë prej një deri në dy ditë. Gjatë kësaj periudhe, ilaçi i metadonit mund të grumbullohet shpejt në trup dhe të mbetet në qarkullimin e gjakut për një kohë të gjatë.

Nëse një person ka në recetë metadonin, është e rëndësishme që metadoni të përdoret saktësisht siç është përshkruar. Me fjalë të tjera, personi nuk duhet të ndryshojë dhe përshtatë në mënyrë të pavarur dozën dhe shpeshtësinë e marrjes së kësaj substance pa u konsultuar dhe mbikëqyrur me mjekun. Mjafton vetëm një dozë më e fortë për të shkaktuar një mbidozë të lehtë të metadonit, për të cilën do të flasim më vonë.

Terapia zëvendësuese me metadon nuk është një zgjidhje e plotë për trajtimin e varësisë!

Metadoni si drogë ndryshon mënyrën se si truri dhe sistemi nervor i përgjigjen dhimbjes. Efektet e metadonit, si me opiumet e tjera, reduktohen në lehtësimin e simptomave të dhimbjes. Efekti i metadonit është më i ngadalshëm se ai i medikamenteve të tjera të forta kundër dhimbjeve, si morfina. Në parim, një mjek mund të përshkruajë ilaçin e metadonit, si terapi, nëse një person vuan nga dhimbje të forta dhe intensive si pasojë e një dëmtimi, operacioni ose sëmundje kronike. 

Përveç gjithë kësaj, droga metadon bllokon efektet euforike (“të larta”) të opiateve të tjera, si kodeina, heroina, hidrokodoni, morfina dhe oksikodoni i lartpërmendur. Tashmë kemi përmendur se metadoni si drogë vepron edhe si drogë në trajtimin e varësisë ndaj heroinës, duke lehtësuar simptomat e krizës së tërheqjes dhe dëshirës. Kjo quhet terapia zëvendësuese me metadon.

Megjithatë, edhe nëse përdoret në këtë mënyrë, terapia zëvendësuese me metadon është vetëm pjesë e planit të trajtimit të varësisë. Pikërisht për shkak se vetë metadoni krijon varësi dhe ka një potencial varësie, si i tillë nuk është një ilaç për varësinë.

Abuzimi me metadonin

Edhe pse mjekimi me metadon mund të përdoret (legalisht) për të trajtuar gjendjet mjekësore të lartpërmendura, nuk duhet harruar kurrë se metadoni është një ilaç! 

Kjo do të thotë se metadoni, duke pasur parasysh natyrën dhe vetitë e tij opiate, ka një potencial varësie. Në të vërtetë, ky potencial është më i dobët në intensitet sesa potenciali i varësisë së opiateve të tjera, si heroina. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se metadoni është një ilaç më pak i rrezikshëm ose i padëmshëm. Përkundrazi, potenciali i tij për abuzim dhe varësi është jashtëzakonisht i lartë dhe se metadoni është një opiat i fuqishëm!

Njerëzit që fillojnë të përdorin metadonin për të kapërcyer varësinë e tyre ndaj heroinës janë në një rrezik më të lartë të abuzimit me këtë substancë. Arsyeja është e thjeshtë – sepse këta njerëz tashmë kanë një histori të varësisë ndaj opioideve. Për më tepër, disa të varur në të vërtetë preferojnë metadonin si substancën e tyre të zgjedhur. Sa herë që dikush përdor metadon në doza më të larta se ato të përshkruara ose e përdor atë pa recetën e mjekut, abuzon me metadonin. Atlëherë nga metadon si ilaç kalon në metadon si drogë.

Për më tepër, metadoni si drogë nuk prodhon të njëjtat efekte euforike si heroina ose morfina, sepse është krijuar për të bërë të kundërtën. Përkatësisht, ilaçi metadon është formuluar për të bllokuar ndjesitë e këndshme dhe euforike të opiateve të tjera. Për shembull, nëse një person që trajtohet me metadon përpiqet të ndjejë efektet euforike të heroinës, metadoni do t’i bllokojë ato efekte (si dhe të njëjtat efekte të opiateve të tjera).

Rreziku i abuzimit me metadonin është më i ulët se sa me opiatet e tjera, sepse vepron më ngadalë dhe është më pak i fuqishëm. Por, megjithatë, është diçka për të cilën pacientët duhet të jenë të vetëdijshëm. Problemi është se metadoni, kur abuzohet, shkakton efekte euforike. I vetmi ndryshim në krahasim me opiatet e tjera është se këto efekte janë më të dobëta se sa heroina dhe opiatet e tjerë të përmendur.

Pasojat e abuzimit me metadonin?

Ndonjëherë ilaçi i metadonit thuhet se është një “e keqe e domosdoshme”. Për shembull, në dy dekadat e fundit, medikamenti i metadonit gjithnjë e më shumë është përshkruar si pjesë e terapisë për trajtimin e dhimbjeve të moderuara deri në kronike. Por, siç thamë, në shumë rrethe mjekësore, përdorimi i metadonit është i diskutueshëm, pasi ai është një opioid që shkakton varësi fizike dhe psikologjike. 

Përveç varësisë, (keq)përdorimi i metadonit shkakton edhe shumë efekte të tjera anësore. Nënvlerësimi i këtyre efekteve të metadonit është një problem i madh dhe shkak për shqetësim. Për shembull, disa nga efektet anësore të metadonit përfshijnë qetësim, eufori, ndjesinë e humbjes së kohës e vëmendjes së reagimit dhe përgjumje. Metadoni si ilaç mund të shkaktojë rënie të qepallave, tharje të gojës, dobësi të muskujve, ulje të temperaturës së trupit dhe presionit të gjakut.

Ne kemi përmendur tashmë se ilaçi i metadonit mund të shkaktojë një efekt euforik si heroina, por ky efekt është më i dobët se heroina. Megjithatë, në praktikë është treguar se metadoni si ilaç në doza të larta mund të prodhojë pothuajse të njëjtin efekt euforik “të lartë” si heroina. Po kështu, efektet euforike të metadonit gjithashtu mund të rriten dhe intensifikohen në varësi të rrugës së përdorimit, siç është përdorimi intravenoz.

Metadoni si ilaç më së shpeshti merret në mënyrë orale – përmes pilulave ose tabletave. Disa përdorime të paligjshme të metadonit mund të përfshijnë shtypjen dhe gëlltitjen e pilulës ose marrjen e metadonit me injeksion. Përdorimi intravenoz i metadonit mund të çojë në efekte të tmerrshme anësore, të tilla si kolaps i venave dhe transmetimi i sëmundjeve të tjera infektive, duke përfshirë HIV-in dhe hepatitin.

Disa efekte anësore të metadonit mund të jenë edhe fatale. Po kështu, disa nga simptomat e abuzimit me metadonin mund të jenë të njëjta dhe/ose të ngjashme me ato të heroinës dhe opiateve të tjera.

Të gjitha efektet ose pasojat e abuzimit me metadonin mund të ndahen në afatshkurtra dhe afatgjata.

1) Efektet anësore afatshkurtra të abuzimit me metadonin

Një nga simptomat që individi po abuzon me metadonitn si ilaç mund të jetë se ata vizitojnë shumë mjekë për të marrë receta të shumta për përdorimin e tij. Siç thamë, kur metadoni si ilaç përdoret në doza më të mëdha për të arritur efekt “të lartë”, është shenjë se personi po abuzon me ilaçin e metadonit. 

Simptoma të tjera të abuzimit me metadonin mund të përfshijnë vazhdimin e përdorimit të metadonit përtej asaj që ka përshkruar mjeku. Megjithëse metadoni zakonisht jepet vetëm në mjedise të kontrolluara mjekësore dhe ambulatore, metadoni si drogë për fat të keq mund të merret edhe ilegalisht në tregun e zi.

Në çdo rast, efektet anësore të abuzimit me metadonin mund të jenë serioze. Për shembull, nëse merret në doza të mëdha, mund të ndodhë një mbidozë e metadonit dhe, për pasojë, vdekja. Në fakt, për shkak se metadoni është një ilaç me veprim të gjatë, mund të grumbullohet në sistemin e një personi, duke i vënë ata në rrezik më të madh të mbidozës.

Disa nga efektet anësore të zakonshme afatshkurtra të abuzimit me metadon përfshijnë:

2) Efektet anësore afatgjata të abuzimit me metadonin

Metadoni kur abuzohet në mënyrë kronike dhe afatgjatë, mund të shfaqen disa pasoja afatgjata dhe efekte anësore. Në radhë të parë mund të jenë probleme të përhershme, të vazhdueshme dhe kronike me mushkëritë dhe traktin respirator. 

Ekspozimi afatgjatë ndaj metadonit mund të shkaktojë gjithashtu varësi psikologjike dhe fizike. Varësia psikike nga metadoni përfshin një dëshirë të pakontrollueshme për ta përdorur përsëri këtë ilaç për të përjetuar efektet e dëshiruara.

Nga ana tjetër, varësia fizike nga metadoni do të thotë që trupi i personit ka krijuar një tolerancë ndaj ilaçit të metadonit. Kjo do të thotë më tej se një personi do të ketë nevojë për doza më të larta dhe më të shpeshta të metadonit në mënyrë që të përjetojë efektet fillestare të kësaj lënde narkotike. Nëse një person përpiqet ta heqë vetë këtë ilaç, do të zbulojë se shkëputja e metadonit (kriza e shkëputjes) nuk është aspak një përvojë e këndshme. Ne do të flasim për këtë më vonë.

Efekte të tjera afatgjata të abuzimit me metadon përfshijnë:

Shenjat e varësisë nga metadoni

Metadonin si ilaç e kemi parë si mund të shkaktojë varësi. Shenjat e varësisë ndaj metadonit janë shumë të ngjashme me shenjat e varësisë ndaj opioideve të tjera. Një i varur nga metadoni do të vazhdojë ta përdorë këtë substancë, edhe kur e di se rezultati i këtij përdorimi do të jetë negativ për të dhe se do të përjetojë efekte anësore serioze. 

Nëse një person ekspozon veten në situata të rrezikshme, vetëm për të mundur të marrë ilaçin e metadonit – kjo është më shumë se një shenjë e qartë e varësisë. Kur metadoni si drogë vendoset para të gjitha prioriteteve të tjera të jetës, kjo mund të tregojë qartazi se është e pranishme varësia nga metadoni.

Dhënia e prioriteteve për metadonin, si dhe përdorimi kompulsiv dhe i pakontrolluar, tregon se personi ka nevojë për shkëputje me metadon me ndihmën e mjekësisë. Shpesh herë, personat e varur nga metadoni ndjehen sikur dëshirojnë të ndalojnë ose të zvogëlojnë dozat e këtij narkotiku. Megjithatë, pa ndihmën profesionale dhe detoksifikimin mjekësor, çdo përpjekje për të ndarë veten nga metadoni do të përfundojë me dështim.

Personat e varur nga metadoni mund të humbasin kontaktin me miqtë dhe familjen. Marrëdhëniet me njerëzit e tjerë do të përkeqësohen si pasojë e varësisë nga metadoni. Kryerja e detyrave të përditshme në shtëpi, në shkollë ose në punë bëhet e vështirë dhe problematike.

Thjeshtë, varësia nga metadoni mund të transformojë njerëzit të shëndetshëm dhe të lumtur në versione të tyre të varura dhe të depresionit.Top of Form Tërheqja mjekësore dhe detoksifikimi i metadonit janë e vetmja mënyrë e sigurt që një person të rimarrë kontrollin mbi jetën e tij.

Sa kohë i duhet individit që të bëhet i varur nga metadoni?

Nuk ekziston një periudhë e caktuar, standarde ose e zakonshme për të kërkuar varësinë nga metadoni në një person. Faktikisht, nëse dikush do të bëhet i varur nga metadoni apo jo – kjo varet nga shumë faktorë si:
Në përgjithësi, te disa njerëz varësia mund të zhvillohet ngadalë, ndërsa te të tjerët mund të vijë relativisht shpejt.

Simptomat e varësisë ndaj metadonit?

Deri më tani, kemi mundur të konkludojmë se metadoni, edhe pse një opiat sintetik me efekte më të dobëta në krahasim me disa opiate të tjera, nuk është një substancë naive. Kur dikush përdor metadonin si ilaç, një shenjë alarmi mund të jetë ndryshimi i drastik i sjelljes së tyre. Kjo vlen veçanërisht për rastin kur doza e metadonit rritet me kalimin e kohës. 

Këto janë vetëm disa shenja që metadoni si drogë ka shkaktuar varësi tek individi:

Toleranca ndaj metadonit

Kur një individ zhvillon tolerancë ndaj metadonit, kjo do të thotë se trupi u është mësuar me praninë e kësaj substance. Prandaj, dozat fillestare të metadonit nuk janë më të mjaftueshme për të prodhuar efektet e dëshiruara te personi. 

Në thelb toleranca ndaj metadonit është se personi duhet të marrë doza më të mëdha të metadonit ose në intervale kohore më të shpeshta, për të arritur efektet e dëshiruara të metadonit. Fillimisht, personi do të marrë doza më të mëdha dhe më të shpeshta të metadonit, pa kuptuar fare se kjo është një tregues i qartë i varësisë.

Tërheqja nga metadoni (simptomat e krizës së tërheqjes)

Një krizë e shkëputjes së metadonit është më shumë se një tregues i qartë se një individ është fizikisht i varur nga metadoni. 

Domethënë, kur një person papritmas ose befas ndërpret marrjen e ilaçeve të metadonit, atëherë do të shfaqen simptoma aspak të këndshme dhe të lehta të shkëputjes. Këto simptoma variojnë nga depresioni, përmes ngërçeve dhe dhimbjeve në të gjithë trupin, deri te pagjumësia. Ku do të flasim për këtë pak më vonë.

Metadoni si drogë është fokusi dhe prioriteti në jetën e një individi

Një individ që lufton me varësinë ndaj metadonit investon shumë nga koha dhe energjia e tij për të marrë drogën. Kur metadoni është gjëja me e rëndësishme për një person sesa detyrimet sociale dhe familjare, atëherë kjo është një nga simptomat e varësisë. Për më tepër, një person mund të përpiqet gjithashtu të marrë ilaçin metadon në mënyrë të paligjshme ose të vizitojë shumë mjekë për të marrë receta të shumta për përdorimin e kësaj substance.

Magazinimi i metadonit

Duke pasur parasysh se metadoni është një substancë e kontrolluar rreptësisht, të varurit nga metadoni shpesh do të fillojnë të grumbullojnë këtë opiat. Kjo do t’i lejojë ata të kenë një sasi më të madhe të metadonit “në sasinë e tyre” dhe më pas të marrin doza më të mëdha të këtij ilaçi menjëherë për një efekt më të mirë dhe më intensiv.

Simptoma të tjera të varësisë ndaj metadonit

Mbidoza me metadon

Mbidozimi me metadon është një gjendje jashtëzakonisht serioze dhe e rrezikshme që mund të shkaktojë komplikime të rëndësishme shëndetësore. Ndodh shpesh që personi, duke dashur të përjetojë efektin më intensiv euforik nga metadoni, të marrë doza të mëdha të kësaj lënde narkotike në një periudhë të shkurtër kohe. 

Po kështu, i varur nga metadoni mund të përpiqet të përmirësojë efektet e kësaj droge duke e marrë atë me alkool ose opiate të tjera. Kombinimi i metadonit me substancat e përmendura rrit ndjeshëm rrezikun e mbidozës.

Meqenëse një sasi e madhe e metadonit grumbullohet në trup në një periudhë të shkurtër kohe, të cilën trupi nuk është në gjendje ta sintetizojë, ndodh mbidoza nga metadoni. Në fakt, mbidoza e metadonit ndodh për shkak se metadoni si ilaç qëndron në trup për një periudhë të gjatë kohore. Edhe pasi kanë kaluar disa orë nga marrja e kësaj substance, metadoni lirohet nga trupi shumë ngadalë.

Ekziston një arsye pse programet e trajtimit me metadon japin vetëm një dozë në ditë. Akumulimi i dozës pas dozës së metadonit mund të ketë pasoja fatale. Simptomat e mbidozimit nuk duhet të injorohen ose neglizhohen kurrë. Pjesë të ndryshme të trupit mund të reagojnë ndryshe kur ndodh një mbidozë me metadon.

Simptomat e intoksifikimit me metadon

Kur personi ka mbidozë me metadon, është e nevojshme që menjëherë t’i jepet ndihma mjekësore profesionale, në mënyrë që të mos ndodhin pasoja fatale. Mbidoza me metadon mund të jetë fatale nëse gjendja nuk trajtohet. 

Simptomat dhe shenjat e mbidozës së metadonit mund të përfshijnë:

Nëse personi në mbidozë me metadon është në gjendje të flasë, mund të përpiqet të ndalojë personin pranë tij të mos shkojë në spital. Për më tepër, mund të flasë se nuk ndjen asnjë dhimbje. Këto mund të jenë efekte të mbetura të metadonit, të cilat në fakt vetëm po maskojnë shqetësimin e vërtetë të simptomave të mbidozës. Mbidoza me metadon dhe simptomat shoqëruese mund të ndodhin menjëherë pas marrjes së kësaj substance. 

Kjo është arsyeja pse është shumë e rëndësishme të mos rrini duarkryq dhe të reagoni menjëherë në rast se një person i afërt ka mbidozë të metadonit.

Sa metadon mund të shkaktojë mbidozë?

Shpesh shtrohet pyetja se sa metadon nevojitet për të shkaktuar një mbidozë të këtij ilaçi? Njerëzit janë të ndryshëm dhe në përputhje me rrethanat, si me narkotikët e tjerë, njerëzit mund të kenë reagime të ndryshme ndaj ilaçeve me metadon. Kjo është pikërisht arsyeja pse është e vështirë të thuhet se sa metadon nevojitet për një mbidozë, sepse ajo ndryshon në varësi të një sërë faktorësh, si toleranca ndaj metadonit si ilaç dhe mënyra se si përdoret metadoni. 

Sigurisht, kemi parë, metadonit si ilaç mbart me vete një rrezik të madh të mbidozës toksike. Kjo i referohet rastit kur ilaçi i metadon merret në doza më të larta se sa rekomandohet. Përdorimi i metadonit duhet të jetë gjithmonë nën mbikëqyrjen e një mjeku, pavarësisht nëse metadoni përdoret për qetësimin e dhimbjeve ose si terapi zëvendësuese për trajtimin e varësisë ndaj opiateve.

Sasia e metadonit që është vdekjeprurëse për një person do të varet nga toleranca ose doza me të cilën është mësuar trupi i tij. Një dozë tipike terapeutike e metadonit është 60 miligramë në ditë. Ndonjëherë njerëzit gjejnë trajtim efektiv me doza më të ulëta.

Pavarësisht nga doza individuale, shumë individë që marrin ilaçin metadon përfundimisht bëhen të varur prej tij. Kjo mund të bëjë që një individ të përdorë metadonin së bashku me opiate të tjera. Varësia nga substancat e shumta psikoaktive (polinarkomania) rrit rrezikun e mbidozëst. Ku metadoni nuk bën përjashtim nga kjo.

Shkëputja nga metadoni

Fakti që metadoni është një ilaç, dhe jo më pak i padëmshëm, tregohet nga simptomat shumë të pakëndshme të krizës së shkëputjes kur ndodh shkëputja e metadonit. Për më tepër, është vetëm dëshmi se metadoni, përveç varësisë psikologjike (dëshirimit), shkakton edhe varësi të rëndë fizike. 

Kur një i varur nga metadoni papritmas ndërpret marrjen e kësaj droge ose zvogëlon dozën, trupi i tij do të përpiqet ta ribalancojë. Më saktësisht, trupi në këtë pikë ka ndërtuar një tolerancë ndaj metadonit dhe është mësuar të funksionojë vetëm kur metadoni është në sistemin e personit.

Ndalimi ose zvogëlimi i menjëhershëm i dozës së metadonit e fut trupin në një gjendje shoku, kur trupi përpiqet të rivendosë homeostazën që kishte përpara tolerancës. Trupi e bën këtë nëpërmjet shkëputjes së metadonit, ose përmes simptomave të shkëputjes së metadonit. Këto simptoma në thelb “i thonë” trupit që të gjejë më shumë metadon sepse personi është i varur prej tij.

Siç e kemi theksuar, metadoni si drogë përdoret shpesh për të trajtuar varësinë ndaj opiateve. Fatkeqësisht, disa njerëz përfundojnë duke u mbështetur në metadon në vend të opiateve, kjo është arsyeja pse ata hynë në terapinë me metadon. Dhe terapia me metadon kishte për qëllim të lehtësonte simptomat e shkëputjes nga heroina dhe opioidet e tjera.

Simptomat e tërheqjes nga metadoni ndodhin kur trupi fillon të përballet me mungesën e metadonit nga i cili varej. Shkëputja e metadonit mund t’i shkaktojë një personi shqetësim serioz, gjë që rrit rrezikun e rikthimit. Këto simptoma janë kaq të forta dhe të rënda. Nëse individi mendon se mënyra më e lehtë për të lënë metadonin është në fakt thjesht të ndalojë marrjen e këtij ilaçi, shumë shpejt do ta gjejë veten në gabim të madh.

Në këtë kuptim, shkëputja më e lehtë nga metadoni është shkëputja që zvogëlon intensitetin e këtyre simptomave dhe që zvogëlon rrezikun e rikthimit. Prandaj, mënyra më e lehtë për tu tërhequr nga metadoni është ajo që është edhe më e sigurta, dhe kjo është përmes detoksifikimit mjekësor profesional nën mbikëqyrjen e një mjeku.

Simptomat e shkëputjes nga metadoni

Shkëputja nga metadoni, shoqërohet me simptoma jashtëzakonisht të pakëndshme fizike dhe psikologjike. Kjo është arsyeja pse personi që dëshiron të heqë dorë nga metadoni dëshiron patjetër të dijë se sa zgjat kriza e metadonit. 

Shkëputja e metadonit mund të ndryshojë në mënyrë drastike nga personi në person. Një përcaktues kryesor se sa do të zgjasë shkëputja e metadonit është shkalla e varësisë që një person ka zhvilluar.

Faktorët shtesë që ndikojnë në kornizën kohore të një krize të metadonit përfshijnë:

Simptomat e tërheqjes së metadonit në përgjithësi zhduken me kalimin e kohës. Megjithatë, tërheqja e metadonit në raste ekstreme mund të rezultojë në vdekje. Metadoni si drogë është, në fakt, një substancë unike midis opiateve. Zgjat më shumë (deri në 55 orë), kështu që simptomat akute të tërheqjes mund të zgjasin më shumë se opiumet e tjera. Shumë individë të varur nga metadoni raportojnë se simptomat e tërheqjes së metadonit ndihen si një lloj gripi që përkeqësohet. 

Simptomat e zakonshme të shkëputjes së metadonit përfshijnë:

Në disa raste, simptomat e tërheqjes së metadonit mund të shfaqen që në 12 orë pas dozës së fundit të marrjes. Megjithatë, fillimi i simptomave zakonisht ndodh ndërmjet 30-48 orësh pas dozës së fundit. Simptomat akute të tërheqjes mund të zgjasin deri në 20 ditë.

Detoksifikimi mjekësor nga metadoni

Kemi parë që medikamenti metadon, në rast të tërheqjes prej tij, shkakton komplikime të rënda shëndetësore. Në raste të rralla, këto komplikime mund të përfundojnë me vdekje. Simptomat e tërheqjes janë aq intensive sa heqja e metadonit në shtëpi është një mision i pamundur, për shkak të rrezikut të lartë të rikthimit. Prandaj, nëse dikush mendon nëse është e mundur dhe nëse ka tërheqje më të lehtë nga metadoni, kjo do të thotë tërheqje nga metadoni me simptoma minimale të shkëputjes dhe pa rikthim. 

Në këtë kuptim, detoksifikimi mjekësor nën mbikëqyrjen e personave kompetentë në një institucion të autorizuar për trajtimin e varësisë është e vetmja mënyrë e sigurt për ta larguar individin nga kjo drogë.

MedTim është një spital modern dhe qendër e specializuar për trajtimin e të gjitha formave të varësisë, përfshirë edhe varësinë ndaj metadonit! Klinika jonë përbëhet nga një ekip mjekësh të vlerësuar ndërkombëtarisht me përvojë dekadash në trajtimin e varësisë. Programet tona të trajtimit plotësojnë të gjitha standardet botërore për trajtimin e varësisë. Nëpërmjet një qasjeje individuale dhe metodave të provuara të trajtimit, ne i ofrojmë çdo pacienti kujdes dhe shërbim maksimal mjekësor.

MedTim - Varësia nga metadoni zhduket brenda 14 deri në 21 ditë!

Ekspertët tanë kryejnë dhe zbatojnë detoksifikimin absolutisht pa dhimbje dhe të sigurt nga metadoni. Kjo është pikërisht ajo që na bën të ndryshëm nga të tjerët! Pas procedurës së detoksifikimit, gjatë së cilës substancat toksike eliminohen nga trupi i pacientit, zhduken të gjitha simptomat e varësisë! Gjithashtu, rreziku i rikthimit për shkak të një krize fizike minimizohet. Kjo është arsyeja pse ne i ofrojmë çdo pacienti shkëputjen më të lehtë nga metadoni! 

Dhe jo vetëm kaq, stafi ynë mjekësor kryen dhe ofron detoksifikimin modern, të sigurt dhe ultra të shpejtë me metadon – procedurën UROD!

Përveç trajtimit të varësisë fizike, MedTim ofron gjithashtu trajtim efektiv për varësinë psikologjike ndaj metadonit. Si pjesë e psikoterapisë, psikiatër dhe psikologë punojnë çdo ditë me pacientët për të kapërcyer shkaqet që çuan në varësinë fillestare. Pas psikoterapisë efektive, pacienti do të zhvillojë një qëndrim negativ dhe të neveritshëm ndaj çdo përdorimi të metadonit.

Çdo pacienti që i është nënshtruar detoksifikimit i jepet një bllokues i drogës, i cili parandalon çdo krizë të mundshme të metadonit. Pas daljes nga spitali, qëndrojmë në kontakt me pacientin për 12 muajt në vazhdim duke i ofruar atij dhe familjes së tij mbështetje ambulatore.

Bëjeni metadonin drogën e së kaluarës suaj përgjithmonë! Dyert e MedTim janë gjithmonë të hapura për ju, ne do t’ju mundësojmë që jetën e lumtur ta bëni përsëri realitetin tuaj!

Daliborka Shuto

Daliborka Shuto

Perkthyesja e gjuhës shqipe

Jemi në dispozicionin tuaj në çdo moment

Lexoni më shumë rreth trajtimit të varësisë në blogun tonë